کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 55-69

اسماعیل رضائی چیانه؛ مهدی تاجبخش؛ مهدی قیاسی؛ رضا امیرنیا


2. اثر پیش تیمار بذر و سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) تیپ کابلی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 44-53

اعظم قربانی؛ جلال جلیلیان؛ رضا امیرنیا