کلیدواژه‌ها = اسید جیبرلیک
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرایمینگ بذری بر صفات آنزیماتیکی و مورفولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کمبود آب

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-15

فریبرز شکاری؛ امین عباسی؛ عبدالله جوانمرد