کلیدواژه‌ها = شاخص برداشت
تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های مختلف کتان (Linum usitatissimum L.)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 31-43

عبدالله حسن زاده قورت‌تپه؛ بهناز مطلبی‌زاده