پرسش‌های متداول

نحوه ارسال و پی گیری مقاله به نشریه "پژوهش در گیاهان زراعی" به چه صورت می باشد؟

تمامی مراحل ارسال مقاله، فرآیند داوری و .. از طریق سامانه می باشد. لازم به ذکر است پس از گذشت یک ماه از بررسی اولیه مقاله و ارسال مقاله به کارتابل سردبیر، چنانچه مقاله در وضعیت {در حال داوری} قرار داشت و پاسخی دریافت نشد، ایمیل پی گیری برای کارشناس نشریه ارسال نمایید:

st_s.heydarzadeh@urmia.ac.ir

در ایمیل کد رهگیری، عنوان مقاله، نام نویسنده مسئول مکاتبات و نام نشریه درج گردد

در صورت فراموش کردن رمز عبور چه باید کرد؟

گزینه "ورود به سامانه" را در منوی بالای صفحه انتخاب کنید و سپس گزینه "رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام!" را انتخاب کنید. ایمیلی به پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد که پس از تایید رمز عبور جدید دریافت خواهید کرد.

در صورتی که مجددا ورود به سامانه با مشکل مواجه شد، با کارشناس نشریه مکاتبه نمایید

در صورت داشتن تمایل به داوری مقاله چه باید کرد؟

چنانچه عضو هیات علمی دانشگاه (دولتی و آزاد) و یا مراکز تحقیقاتی کشور هستید و به عنوان داور در سامانه تعریف نشده اید، با مدیر اجرایی مکاتبه نمایید تا در صورت داشتن شرایط لازم، کارتابل نقش داور تعریف و فعال شود.

چنانچه نویسنده مسئول مکاتبات به دیگر نویسندگان دسترسی ندارد، در فرم تعهدنامه می تواند به جای آنها امضا کند؟

خیر. در صورت عدم دسترسی به دیگر نویسندگان باید امضای اسکن شده در فایل درج گردد

در مرحله ارسال مقاله، در برخی موارد پس از تکمیل تمام موارد، گزینه ارسال مقاله فعال نیست. در این صورت چه باید کرد؟

در مرحله ارسال اولیه مقاله و یا بارگذاری مقاله تصحیح شده {پس از داوری}، باید تمامی مراحل تکمیل شود و در سمت راست صفحه علامت تیک قرمز رنگ مشاهده شود. در بخش بارگذاری مقاله دقت کنید گزینه هایی که علامت * دارند، اجباری هستند. به عنوان مثال، گزینه بارگذاری فایل پاسخ به داور ستاره دار و الزامی است و در صورت عدم بارگذراری، ارسال مقاله میسر نیست. پس از تکمیل تمامی موارد، در صفحه آخر گزینه ارسال مقاله فعال خواهد شد.

در زمان بارگذاری مقاله در مرحله اولیه، چه فایل هایی باید بارگذاری شوند تا مقاله مورد ارزیابی اولیه قرار گیرد؟

فایل اصلی مقاله (حاوی شکل ها و جدول ها) - فرم تعهدنامه تکمیل شده

پس از دریافت ایمیل پذیرش مقاله، در صورت نیاز به نامه پذیرش چه باید کرد؟

ایمیل به سردبیر نشریه جهت درخواست نامه گواهی پذیرش ارسال گردد. کد رهگیری، عنوان مقاله و نام نویسندگان در ایمیل درج گردد. پس از تایید سردبیر، نامه برای نویسنده ارسال می گردد.