درباره نشریه

با کمال مسرت به اطلاع می­رساند، مجله "پژوهش در گیاهان زراعی ' (نشریه دانشگاه ارومیه)، دارای مجوز کمیسیون نشریات علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در زمینه­ های مختلف به­ زراعی کاربردی گیاهی از سال 92 کار خود را با انتشار دو شماره در سال شروع کرده است. مجله پژوهش در گیاهان زراعی با محوریت به زراعی مقالات تحقیقی به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه،گزارش های علمی کوتاه و مقالات مروری تهیه شده در زمینه های فناوری های نوین به زراعی، زراعت ارگانیک و پایدار، روش های بهبود تولید در گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، سیستم های زراعی، چند کشتی و کشت مخلوط، تناوب زراعی، تولید پایدار، مدیریت پایدار نهاده های کشاورزی، نقش مالچ ها در کشاورزی پایدار، کاربردکودهای بیولوژیکی، تغییر اقلیم، تنوع در سیستمهای کشاورزی، حفاظت اکولوژیک و بیولوژیک، آلاینده ها در اکوسیستم زراعی، سیستمهای خاکورزی حفاظتی، چرخه های زیستی و مدیریت مواد آلی،عملیات زراعی درجهت بهبود تنوع زیستی، عملیات ترسیب کربن وکاهش گازهای گلخانه ای، مدیریت اکولوژیک آفات،بیماری هاوعلفهای هرز با استفاده از روابط بیولوژیکی وعملیات تلفیقی، مدلسازی در کشاورزی و نیز زراعت گیاهان جدید را جهت بررسی و چاپ می پذیرد. لذا، از کلیه محققان، متخصصان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دعوت می­ شود مقالات علمی خود را به زبان فارسی با چکیده انگلیسی طبق فرمت راهنمای تهیه مقاله موجود در فایل ضمیمه (راهنمای نویسندگان)، تهیه و جهت ارزیابی از طریق سامانه نشریه ارسال دارند.