تولید ماده خشک و رشد علف‌های هرز در کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea mays L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinesis L.) در واکنش به جذب برخی منابع محیطی در شرایط اقلیمی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Dry matter Production and Weeds Growth in Additive Series of Maize (Zea mays) and Cowpea (Vigna sinesis) Intercropping in Response to the Consumption of Some Environmental Resources under North Khuzestan Climatic

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Eskandari 1
  • Ashraf Alizadeh-Amraie 2
1 Associate Professor, Department of Agriculture, University of Payame-Noor, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Agriculture, University of Payame-Noor, Tehran, Iran.